Endringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgi

Betydningen fedmekirurgi kan ha for opptak av legemidler er ennå lite kjent. På generelt grunnlag kan vi ikke utelukke at så omfattende operative inngrep nødvendiggjør dosejusteringer. Studien kartlegger om legemiddelopptaket endres.

BAR-MEDS: Endringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgi

Hensikt med denne studien er å undersøke om fedmekirurgiske inngrep påvirker opptaket ( absorpsjonen) av legemidler. Dette gjør vi ved måle konsentrasjonen av legemidler du allerede bruker før og etter operasjonen.

Bilde av en pilleboks stående med mange avlange røde og hvite pillekapsler.

Hvem kan delta?

Alle som gjennomgår fedmekirurgi ved et av de deltakende sykehusene kan delta gitt at du bruker ett eller flere legemidler innen kategoriene blodtrykksmedisiner, psykofarmaka (antidepressiva, ADHD-medisiner, epilepsimedisin osv.) eller smertestillende. For å kunne delta må du ha blitt testet før du ble operert.

Hva innebærer studien?

I praksis måler vi konsentrasjonen av legemidler i blodet før operasjonen og ved gjentatte intervall etter inngrepet. Dette er ofte målinger som strekker seg over 24 timer. Legemidlene er dine egne, det vil si vi undersøker kun effekten på legemidler som du allerede bruker. Slik er det heller ingen spesiell risiko knyttet til deltakelse i studien.

Vi vil også samle inn biologisk materiale til en biobank for å kunne svare på fremtidige forskningsspørsmål.

Kontaktinformasjon

Magnus Strømmen

E-post: magnus.strommen@stolav.no


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?