Disulfiram og kobbertilskudd sammen med cellegift ved tilbakefall av glioblastom (hjernekrefttype)

Studien undersøker om disulfiram og kobbertilskudd sammen med cellegift gir bedre overlevelse enn cellegift alene ved tilbakefall av glioblastom (en type hjernesvulst).

Disulfiram og cellegift ved tilbakefall av glioblastom: en randomisert, kontrollert studie

Glioblastom er en hjernesvulst med alvorlig prognose hvor tilbakefall er vanlig på tross av moderne behandling. Nye behandlingsmetoder er nødvendige. Disulfiram er et kjent legemiddel fra 1950-tallet i behandlingen av alkoholavhengighet. I doser < 500 mg daglig og ved totalavhold av alkohol tolereres behandlingen godt.

Hvem kan delta?

Du kan være kandidat for å bli med i studien om du har tilbakefall/vekst av glioblastom og derfor skal starte cellegiftbehandling. I så fall kan du be om henvisning til Kreftklinikken, St.Olavs hospital.

Kontaktperson: onkolog Tora S. Solheim
Telefon 72 82 61 36
E-post: tora.l.skeidsvoll@ntnu.no

Hva innebærer studien?

Forskning viser at disulfiram har effekt mot gliomceller, en effekt som blir forsterket i nærvær av kobber. Det finnes også rapporter om at effekten kan forsterkes av samtidig cellegiftsbehandling. Det finnes noen få, små publiserte studier fra andre kreftformer med lovende resultater.

Med bakgrunn i dette har vi designet en åpen, randomisert og kontrollert studie for pasienter med tilbakefall av glioblastom hvor vi har planlagt cellegiftsbehandling. Behandlingen vil være disulfiram og et kobbertilskudd. Studien vil gi svar på om tillegg av disulfiram gir bedre overlevelse ved tilbakefall av glioblastom sammenlignet med standard behandling.

 • Pasienter med tilbakefall glioblastom velges ut (randomiseres) til standardbehandling eller standardbehandling med tillegg av disulfiram og kobbertilskudd.
 • Oppfølging integrert i den vanlige behandlingen.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: onkolog Tora S. Solheim
Telefon: 72 82 61 36
E-post: tora.l.skeidsvoll@ntnu.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Vær ekstra observant med tanke på leverskade som kan oppstå ved behandling.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.