HelsaMi

Filarkiv

Konkurransefase

St. Ola​vs hospital har offentliggjort konkurransedokumenter for gjennomføring av konkurranse for tildeling av innovasjonspartnerskap.

Fase 1 av utlysning - prekvalifisering - er offentliggjort, og frist for å søke om prekvalifisering er 13. januar 2021 - kl. 12:00:

Lenke til utlysning i Mercell


 

Markedsdialog (dialogkonferanse og én-til-én møter)

St. Olavs hospital ønsker i forkant av konkurransegjennomføring å invitere leverandører og andre aktuelle til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonsrom.

Markedsdialogkonferanse ble gjennomført 9. juni 2020. Konferanse var første del av markedsdialogen, og vil bli fulgt opp med én-til-én møter med interesserte leverandører 19. og 20. august.

Før markedsdialog

Etter markedsdialog


 

Én-til-én møter


Fant du det du lette etter?