HelsaMi
En robot som strekker fingeren ut mot en mennenskehånd.
Innovasjonspartnerskap

Teknologisassistert opplæring i kliniske ferdigheter

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og trening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse.

Kontaktperson

Prosjektleder Erlend Thorup


 

Faglig ansvarlig Solveig Klæbo Reitan


 

Samarbeidspartnere

  • Innovasjon Norge
  • Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Digitaliseringsdirektoratet (DIGDIR)
  • Melhus kommune
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Sykehusinnkjøp HF
  • Nord Universitet
  • Tjenestedesignere fra PwC (fase 1 og 2)

Styringsgruppe
Navn
Rolle
Tilhørighet
Vegard Vestvik
Klinikksjef, leder av styringsgruppen
St. Olavs hospital
Erlend Thorup
Prosjektleder, sekretær for styringsgruppen
St. Olavs hospital
Siri BergAssisterende direktør, deltaker i styringsgruppen
Hese Midt-Norge IKT
Solveig K. Reitan
Professor, deltaker i styringsgruppen
NTNU
Ann-Mari Romul
Bruker-/pårørenderepresentant, deltaker i styringsgruppen
Brukerutvalget for St. Olavs hospital
Trude Wikdahl
Kommunalsjef helse og omsorg, deltaker i styringsgruppen
Melhus kommune
Brita Pukstad
Prodekan nyskaping, deltaker i styringsgruppenNTNU
Vigdis Harsvik
Regiondirektør, deltaker i styringsgruppenInnovasjon Norge
Ingunn Olsen
Innvasjonssjef, deltaker i styringsgruppenSykehuset Østfold
Johan F. Skomsvoll
Medisinskfaglig rådgiver, deltaker i styringsgruppen
St. Olavs hospital

Om Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en ny juridisk anskaffelsesprosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger som ikke finnes i markedet i dag.

Formålet med Innovasjonspartnerskap er å legge til rette for en samarbeidsmodell som bidrart til nytenkning og tett dialog med næringslivet. Prosedyren skal bidra til å utvikle produkter og tjenester for å løse et spesifikt behov i den offentlige virksomheten. Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelse av varer og tjenester for per idag ikke finnes i markedet.

Det som er nytt med Innovasjonspartnerskap er at utvikling og kjøp kan tildelse i én og samme kontrakt.

Prosedyren legger opp til at St. Olavs hospital kan ha med seg følgevirksomheter i prosjektet. Følgevirksomheter er offentlige aktører som har samme behov. Følgevirksomheten skrives inn i konkurransedokumentene og sikrer seg en kjøpsopsjon på den ferdig utviklede løsningen.

Fant du det du lette etter?