HelsaMi

Samhandling ved langvarige smertetilstander

Mange paspienter med langvarige smertetilstander opplever det belastende med manglende samhandling og usammenhengende oppfølging blant relevante aktører. Spesielt mellom fastlege, sykehus og NAV. 

Fire leger sitter rundt et bord og ser på en stor TV-skjerm. hvor det er bilde av en mannlig lege  og en dame.

Helsedirektoratet er i gang med å utvikle og teste ut et nasjonalt pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander. Dette pasientforløpet vil inkludere to samhandlingskonsultasjoner der pasient med pårørende, fastlege og representanter fra Smerteklinikken møtes. Der det er hensiktsmessig for pasienten vil også NAV eller andre aktører delta inn i disse møtene, eller deler av møtene. 

Første samhandlingskonsultasjon gjennomføres etter fullført utredning ved Smerteklinikk, og neste samhandlingskonsultasjon ca. seks måneder senere. Konsultasjonene blir gjennomført digitalt for størst mulig deltakelse.

En av begrunnelsene for dette nasjonale arbeidet er at mange med langvarige smertetilstander opplever det belastende med manglende samhandling og usammenhengende oppfølging relevante aktører. Spesielt mellom fastlege, sykehus og NAV.

St. Olavs hospital har fått midler fra Norsk Forskningsråd til å teste ut dette nasjonale pasientforløpet. Pasientforløpet kalles, Tverrsektoriell samhandlingskonsultasjon som innovativt tillegg til et tverrfaglig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander.

Hva innebærer deltakelse

Smerteklinikken ved St. Olavs hospital er i gang med å teste ut pasientforløpet med denne formen for samhandling. Vi er nysgjerrige på hvordan våre pasienter opplever denne formen for samhandling. Derfor vil du i etterkant av deltakelse i en samhandlingskonsultasjon motta et brev med forespørsel om å delta i et intervju. Det er helt frivillig å delta, og du kan når som helst i prosessen trekke ditt samtykke til deltakelse.


Kontaktinformasjon

Astrid Woodhouse
Fant du det du lette etter?