HelsaMi

Pilot for datadrevet operasjonsplanlegging

Utvikling av modeller for å planlegge rekkefølge og starttidspunkt for operasjoner på en operasjonsstue over en dag. Prosjektet ble startet med hensikt om å forbedre utnyttelsen av operasjonsrom og personell ved operasjoner på ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital.

Månedskalender

Vi har utviklet en prototype av et nytt beslutningsstøtteverktøy. Eksisterende planleggingsmetoder er manuelle og ulike for de tre lokasjonene på Øya, Røros og Orkdal. Selv om innovasjonsprosjektet er begrenset til en avdeling ved St. Olavs hospital, ville resultatene kunne gi innsikt om det foreligger ressursforbedringspotensiale ved flere lokasjoner og avdelinger. Med et beslutningsstøtteverktøy vil vi i løpet av kort tid kunne generere gode operasjonsplaner; som igjen fører til flere behandlede pasienter per dag, mindre dødtid og overtid, og kortere ventelister.

Kontaktinfo

Liv-Inger Stenstad
E-post: liv.inger.stenstad@stolav.no

  

Fant du det du lette etter?