Individuell ernæringsbehandling

Veiledning av klinisk ernæringsfysiolog

Veiledningen tar utgangspunkt i pasientens behov for endringer i kosthold og næringsinntak som ledd i behandlingen av aktuell sykdomstilstand.

Ernæringskartlegging

Kartlegging av pasientens kosthold, helse- og ernæringstilstand er med på å danne grunnlag for behandlingen. Aktuelle opplysninger kan være: høyde, vekt, vektutvikling, kroppssammensetning, blodprøver, vurdering av fysisk tilstand og medisinske opplysninger.

Ernæringskartleggingen kan avdekke hva som bør endres i pasientens kosthold og næringsinntak, og danner grunnlag for behandlingen.

Ernæringsbehandling

Veiledning om tiltak gis til pasient, pårørende og/eller helsepersonell.

Individuelle kost- og ernæringsråd utformes på bakgrunn av pasientens sykdomstilstand. Det tilstrebes at kostendringene gir minst mulig begrensinger i kostholdet. Behandlingen kan være individuelt tilpasset kost, spesialkost, sondeernæring eller parenteral ernæring. Tiltakene bygger på faglige retningslinjer og anerkjent praksis. Det legges spesiell vekt på å forebygge og rette opp eventuell feil- og/eller underernæring.

Oppfølging

Effekten av tiltakene kan variere og ulike problem/utfordringer kan oppstå. Under en oppfølgingssamtale vurderes effekten av behandlingen og ved behov gis råd om justeringer av opplegget.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.