HelsaMi

Forskningsprosjekter under evaluering

I første halvår av 2015 ble det jobbet kontinuerlig med evaluering av forskningsprosjektene som under refereres til som "Prosjekt A" og "Prosjekt B". I tillegg startes et nytt forskningsprosjekt opp, som du vil kunne lese mer om her på disse sidene.

På Hysnes Helsefort gjennomføres omfattende forskning for å undersøke hva som fungerer for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid, og bedre sin helse og funksjonsevne. Det Medisinske Fakultetet ved NTNU har ansvaret for forskningen. Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk har ansvar for Prosjekt A, og Institutt for Samfunnsmedisin har ansvaret for Prosjekt B.


 Prosjekt A

Dette prosjektet skal inkludere 200 deltakere. Ved starten av oppholdet blir det gjennomført en bred biopsykosoial kartlegging som inkluderer blant annet symptomprofil, psykologisk fleksibilitet og funksjonsevne. Denne kartleggingen bidrar til kunnskap om underliggende faktorer og felles plager i en sammensatt populasjon av langtidssykemeldte fra hele Norge. For å undersøke effekten av intensivert oppfølging etter et 3 ½ ukers opphold vil deltakerne bli randomisert til utvidet arbeidsrettet oppfølging eller standard oppfølging.

Hovedmålene med forskningsprosjekt A er å undersøke om:

 • Utvidet arbeidsrettetoppfølging og samhandling etter rehabiliteringsopphold fører til økt arbeidsdeltagelse sammenlignet med standard oppfølging.
 • Undersøke om biologiske markører kan vise effekter fra langvarig usunt stress
 • Se om forskjeller i selvrapporterte plager henger sammen med eller kan forklare forskjeller i kognitiv funksjon
 • Undersøke om strukturert kognitiv trening med fokus på arbeidsminne fører til bedring både i generell kognitiv kapasitet, og i kognitive kontroll funksjoner.
 • Se om kognitiv trening bidrar til redusert symptomtrykk ved at man har økt forutsetningene for kognitiv kontroll og derved økt kognitiv fleksibilitet.
 • Om deltakere med langvarige smertetilstander, utmattelsestilstander og/eller mentale lidelser som er i blandede behandlingsgrupper gjennomfører oppholdet, deltar i gruppene og rapporterer positivt arbeidsklima i gruppene.
 • Om symptomtrykk, selvrapportert fungering og psykologisk fleksibilitet er endret i etterkant av et opphold ved Hysnes og om disse faktorene er viktige prediktorer for økt arbeidsdeltakelse.

 

Prosjekt B

Dette prosjektet skal, i et randomisert og kontrollert design, undersøke effekter og erfaringer med 3½ ukers rehabiliteringsprogrammet og 4+4 dagers-opplegget på Hysnes Helsefort. ½ Disse tilbudene blir sammenlignet med et mindre omfattende mestringsopplegg på St. Olavs Hospital. I tillegg vil alle tilbudene sammenlignes med en gruppe som ikke mottar disse tilbudene, men som følges på gruppenivå i nasjonale register. Potensielle deltakere i prosjekt B vil motta et invitasjonsbrev i posten. 

Hovedmålene med forskningsprosjekt B er å undersøke:

 • Om rehabiliteringsprogrammene lykkes i å redusere sykefravær og få folk raskere tilbake til arbeid
 • Om rehabiliteringsprogrammene bedrer sykmeldte sin livskvalitet, mentale eller fysiske helse
 • Om rehabiliteringsprogrammene på Hysnes Helsefort er kostnadseffektive i et samfunnsperspektiv
 • Hvilke forventninger, opplevelser og erfaringer pasienter og ansatte har med rehabiliteringsoppleggene
 • Hvilke faktorer som gjør at folk kommer tilbake- eller ikke tilbake i arbeid
 • Hva som fungerer for hvem

 

Resultatene

Resultater fra forskningsprosjektene vil bli publisert i 2013-2016.

Har du spørsmål om forskningen kan du kontakte:

Forskningsprosjekt A:

Professor Petter C. Borchgrevink.

Stipendiat Karen Walseth Hara.

Stipendiat Henrik Børsting Jacobsen.

Stipendiat Julie Aasvik.

Forskningsprosjekt B:

Professor Roar Johnsen.

Post-doktor Marius Steiro Fimland.

Stipendiat Sigmund Gismervik.

Forsker Marit By Rise. 


 

Fant du det du lette etter?