HelsaMi

ACT som tilnærmingsmetode

Aksept-og engasjement terapi, på engelsk Acceptance and Commitment Therapy (ACT), er en nyere form for kognitiv atferdsterapi.

Målsettingen i ACT er å bidra til at du kan leve et liv som du finner verdifullt. I ACT klargjør man hva man setter pris på i livet og hvordan man vil leve det, og man lærer måter å forholde seg mer fleksibelt og nyttig til egne opplevelser (tanker, kroppslige følelser og emosjoner) som ofte kan kan gjøre det vanskelig å leve meningsfullt og å være den man ønsker å være.

I ACT blir du spurt: hva er virkelig viktig for deg i ditt liv, og hvordan kan du komme i gang med å handle i tråd med dette, her og nå?

Det er forsket ganske mye på ACT, og den regnes som en vitenskapelig støttet tilnærming.

Les mer om ACT.

På Hysnes Helsefort utgjorde ACT grunnsteinen i gruppearbeidet og var basis også for tilnærmingen til alle andre aspekter av programmet som fysisk aktivitet, stressmestring og kommunikasjon med det sosiale nettverket.

Anbefalt litteratur:

  • "Lykkefellen - skap det livet du vil leve med ACT, mindfulness og engasjement" av Russ Harris (forfatter) og Trude Monssen (oversetter). Arneberg forlag 2012
  • "ACT helt enkelt og greit" av Russ Harris (forfatter) og Kari Marie Thorbjørnsen (oversetter). Gyldendal Akademisk forlag 2013.
  • "Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction" av Patricia Robinson PhD, Debra Gould MD MPH, Kirk Strosahl PhD. New Harbinger Publications 2011
Fant du det du lette etter?