HelsaMi
Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2016

Årsrapport 2016

Rapport for 2016 er lengre enn rapporter fra tidligere år. Her finner du rapporten i sin helhet, samt delt inn i delrapporter slik at det blir enklere å skrive ut.

Ordsky med alle deltakende sykehus
Årsrapport - fullstendig
Dette er den fullstendige årsrapporten med tekst, resultat, tabeller og appendiks. PDF 109 sider.

Dette er kun kapittel 3 - Resultater. PDF 56 sider.


Dette er appendiks med tabeller som viser tall for opptil tre år. PDF 17 sider.


Årsrapporten inneholder sortering etter opptaksområde. Dette dokumentet viser hvilke kommuner som tilhører hvilke sykehus:Endringslogg

​2017-11-13
​Lagt til fil som viser opptaksområde for hvert sykehus
​2017-10-17                     
Endring på sideantall (-1 side), samt innholdsfortegnelse på appendiks inneholder nå kun tabeller som er i appendiks
​2017-10-12            
​​Rettet feil plassering av overskrifter på trendvisning på tre utvalgte indikatorer side 8.Fant du det du lette etter?