Årsrapport 2016

Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2016

Rapport for 2016 er lengre enn rapporter fra tidligere år. Her finner du rapporten i sin helhet, samt delt inn i delrapporter slik at det blir enklere å skrive ut.

Ordsky med alle deltakende sykehus
Årsrapport - fullstendig
Dette er den fullstendige årsrapporten med tekst, resultat, tabeller og appendiks. PDF 109 sider.

Dette er kun kapittel 3 - Resultater. PDF 56 sider.


Dette er appendiks med tabeller som viser tall for opptil tre år. PDF 17 sider.
Endringslogg

​2017-10-17                     
Endring på sideantall (-1 side), samt innholdsfortegnelse på appendiks inneholder nå kun tabeller som er i appendiks
​2017-10-12            
​​Rettet feil plassering av overskrifter på trendvisning på tre utvalgte indikatorer side 8.