Henvisning

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning til arbeidsmedisinsk utredning bør inneholde opplysninger om hva pasienten har arbeidet med eller vært utsatt for, en klar utviklingshistorie for den aktuelle sykdommen og en klart formulert problemstilling om hva man ønsker svar på.


Henvisningen bør inneholde:

Navn, personnummer, adresse og gjerne telefon/mobilnummer 
Aktuelle symptomer og plager
Tidspunkt for debut av sykdom eller symptomer 
Resultater fra annen aktuell utredning hos spesialist
Sykdomsutvikling; forverring, symptombedring
Relevante prøvesvar
Yrkesanamnese, opplysninger om hvilke(n) jobb(er) vedkommende har /har hatt


Fant du det du lette etter?