HelsaMi

Helseplattformen - informasjon til samarbeidspartnere

St. Olavs hospital skifter til nytt journalsystem 12. november 2022. Vi forventer ikke at våre samarbeidspartnere vil merke store endringer, men sykehuset reduserer kapasiteten i en overgangsfase. Dette betyr at en del pasienter vil få noe økt ventetid. Pasienter med behov for rask hjelp blir prioritert.  


På denne siden finner du endringer og kontaktinformasjon for de klinikkene som har særskilt behov for godt samarbeid i ukene etter vi tar i bruk Helseplattformen. 

​​Logo Helseplattformen

 

Akutt- og mottaksmedisin

​Informasjon om endringer

​I perioden 11.november - 27.november ber vi om at henvisende leger gjør følgende tiltak før dere sender pasienter til akuttmottaket på Øya eller Orkdal: 

  • Send papirhenvisning med pasient i tillegg til elektronisk henvisning.
  • Sørg for at Reseptformidler er oppdatert med pasientens aktuelle resepter.  

​Bildediagnostikk

Kontaktinformasjon

PACS/RIS support: 99 40 40 23 (åpent 08-15)

Informasjon om endringer

I perioden 11. november - 27.november ber vi om at henvisende leger gjør følgende tiltak:

  • Send med papirhenvisning i tillegg til elektronisk henvisning.
  • Dersom det er feil i formatet på svarrapporten, ta kontakt. 

Lab

Kontaktinformasjon

LMK Servicetorget: 72573200/ post.lab@stolav.no

Informasjon om endringer

Laboratoriemedisinsk klinikk gikk over til nytt system allerede i mars 2020. Du finner mer informasjon på klinikkens hjemmesider. 

Medisinsk klinikk

​​​​Informasjon om endringer​

I perioden 11. november - 27.november ber vi om at henvisende leger gjør følgende tiltak:

  • ​Meld fra på telefon ved konsultasjoner som må prioriteres

​Klinikk psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet
Klinikk psykisk helsevern - Akutt, barn og eldre ​

​Kontaktinformasjon​​​

  • Ambulant akutt team Nidaros DPS: 73 86 54 00 
  • Ambulant akutt team Nidelv DPS: 72 82 90 00 
  • Ambulant akutt team Barne- og ungdomspsykiatrien: 481 52 819 

Informasjon om endringer 

I forbindelse overgang til nytt journalsystem reduserer sykehuset sin aktivitet i noen uker. Dette vil bety at en del pasienter vil få noe økt ventetid når det vurderes medisinsk forsvarlig. Noen pasienter vil også oppleve at det kan bli noe lengre mellom konsultasjonene. ​Sykehuset vil sikre at pasienter med behov for rask hjelp blir prioritert.

Hvis det oppstår akutt forverring eller endring i tilstand bes pasientene kontakte fastlege. Fastlege kan ta kontakt med gjeldende avdeling i psykisk helsevern ved å sende inn ny informasjon eller kontakte ambulant akutt-team ved behov for rask vurdering og bistand. 

Akuttinnleggelser 


I perioden 11. november - 27. november ber vi om at henvisende leger gjør følgende tiltak før dere sender pasienter til akuttinnleggelse: 

  • Send papirhenvisning med pasient i tillegg til elektronisk henvisning. 
  • Sørg for at Reseptformidler er oppdatert med pasientens aktuelle resepter. ​​


Fant du det du lette etter?