Har du meldt deg på FOR Fagseminar 2016?

Fremtidens Operasjonsrom

28. - 29. januar arrangerer FOR årets fagseminar. Dagene avholdes på Røros Hotell. Spennede og viktige temaer vil bli belyst; blant annet forholdet mellom teknologi og mennesker, hvordan vurdere tekniske- og ikke-tekniske ferdigheter i risikosensitive operasjoner og betydningen av AV-IKT inne i operasjonsstuene.

Dagens pasienter - morgendagens teknologi