Godkjente utdanningsvirksomheter

Her finner du en oversikt over godkjente utdanningsvirksomheter i regionen. Siden oppdateres fortløpende som godkjenningene kommer fra Helsedirektoratet.
Ønsker du å se hvilke utdanningsvirksomheter som er godkjent utenfor regionen - gå inn på helsedirektoratets side


St Olavs hospital HF

Barnekirurgi
Nyresykdommer
Øre-nese-halssykdommer

Helse Nord-Trøndelag HF

Generell kirurgi

Helse Møre og Romsdal HF


Fant du det du lette etter?