hjerne, foto:colorbox.com

Hjerneskadekonferansen & Nevrokongressen 2017

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie

3. - 4. mai 2017 i Trondheim

​Tusen takk for en flott konferanse. Vi sees igjen om to år.


     

 

Program:

 Alle foredrag kan hentes i pdf-versjon ved å trykke på lenke øverst på siden.

Tema
Onsdag 3 . mai
​Innledningsforedrag: "Veien er Målet!" av Thorbjørn Brandt
​Plenumsforedrag: "Posttraumatisk Forvirring" med Mark Sherer
Plenumsforedrag om søvn v/ Morten Engstrøm og Håvard Kallestad
Nasjonal Traumeplan​ v/Audny Anke
Parallellsesjoner (Mark Sherer, Hodepine og rehabiliteringsteknologi)​
​Torsdag 4. mai
Plenumsforedrag: "Milde og moderate hodeskader"​ ved Grant Iverson
Parallellsesjoner (Grant Iverson, ​Livskvalitet)
Plenum: ny norsk forskning​ (6 korte presentasjoner)
Stress og krisehåndtering​ ved Miriam A. Vestin
Oppsummering av konferansen​ ved Annbjørg Hausken

     


 

 

Omtale av foreleserne

 • Alexander Olsen

  Alexander skal delta i parallellen om moderate hodeskader.

 • Audny Anke

  Audny Anke skal fortelle om revisjonen av Nasjonal Traumeplan

 • Gøril Bruvik Gravdahl

  Gøril skal snakke om hodepinesykepleierens rolle i avdelingen og hodepineregisteret.

 • Håvard Kallestad

  Håvard er en av foreleserne i plenumssesjonen om søvn. Han skal snakke om ikke-medikamentell behandling av insomni og/eller døgnrytmeforstyrrelser.

 • Kent Are Jamtøy

  Kent Are skal foredra om "Behandling av hodepine med et nyutviklet kirurgisk instrument (MultiGuide)" i parallellen om hodepine.

 • Lars Jacob Stovner

  Lars Jacob skal forelese i parallellen om Hodepine.

 • Miriam Angell Vestin

  Miriam skal snakke om stress og krisehåndtering for fagpersonell i møte med pasienter og pårørende

 • Monica Risvik Buseth

  Monica skal forelese om et gruppetilbud basert på konseptet Lifestyle Redesign i parallellen om livskvalitet

 • Morten Engstrøm

  Morten er en av foreleserne i plenumssesjonen om søvn.

 • Nina Skjæret Maroni

  Nina skal snakke om Exergames (treningsspill) i parallellen om velferdsteknologi/rehabiliteringsteknologi.

 • Thorbjørn Brandt - Veien er Målet!

  Thorbjørn skal holde innledningsforedraget på konferansen: Veien er Målet!

 • Unn Sollid Manskow

  Unn skal snakke om "Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter traumatisk hjerneskade" i parallellen om livskvalitet.

Se alle artiklene

Informasjon om konferansen

  

Organisasjonskomiteen:
Leder: Geir Arne Skogstad.
Tlf 72 82 26 43/ 90 86 09 68
Epost: geir.arne.skogstad@stolav.no  
Programkomiteen:
Leder: Toril Skandsen
Tlf: 926 92 780
Epost: toril.skandsen@stolav.no

  
Avdeling for ervervet hjerneskade ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og  faggruppen for nevrosykepleiere i Norges Sykepleierforbund (NSF) er teknisk arrangør.

Konferansens Arrangører:

 

Konferansens Samarbeidsparter: