Seminar om Helse og arbeid i Midt-Norge

Den 14. mars 2018 inviterer FoU enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge til heldagsseminar.

illustrasjonsbilde
foto: Colourbox
 

Målet for seminaret er flerdelt:

  1. Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
  2. Praktisk informasjon og signaler fra myndighetene om overgangen fra «Raskere tilbake» til arbeidsrettet rehabilitering ved både private institusjoner og helseforetakene (innlegg fra Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet)
  3. Oppdatering og idéutveksling fra klinisk praksis og NAV
  4. Planer og idéer for forskning på helse og arbeid i Midt-Norge framover
     

Mågruppe: Alle aktører som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering, relatert klinisk virksomhet og/eller forskning på helse og arbeid i Midt-Norge er velkommen.

Pris: Kursavgift kr 500 pr deltaker som dekker lunsj og lokaler. Bindende påmelding innen 26. februar

Program

Tid Tema Navn
08:00 - 08:30Registrering og kaffe 
08:30 – 08:45Velkommen og informasjon om FoU enhet for Helse og Arbeid i Midt-Norge

Gunn Hege Marchand og

Sigmund Gismervik

OPPDATERING FRA FORSKNINGSFRONTEN
08:45 – 09:05Helse og arbeidsledighet: Årsakssammenheng eller seleksjon?

Silje Kaspersen,

PhD, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

09:05 – 09:20Effekter av arbeidsplassintervensjon i ARR?: En randomisert protokoll

Martin Skagseth,

Stipendiat ved ISM, NTNU

09:20 – 09:45Arbeidsgiveres, arbeidstakeres og terapeuters erfaringer med arbeidsplassintervensjon i ARR: Kvalitativ triangulering

Nina Elisabeth Klevanger,

Sosialantropolog, stipendiat ved ISM, NTNU

09:45 – 10:00 PAUSE 
10:00 – 10:20Arbeidsfokusert kognitiv terapi for angst og depresjon: En ventelistekontrollert studie og presentasjon av en randomisert protokoll

Ragne Gjengedal,

Enhetsleder Poliklinikken Raskere tilbake, psykologspesialist og stipendiat ved NTNU

10:20 – 10:40Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: Protokoll for en randomisert studie

Vegard Foldal,

Stipendiat ved ISM, NTNU

10:40 – 11:00Best iLag - Kan gruppebasert målarbeid øke arbeidsdeltagelse?: En randomisert studie

Nils Fleten,

Rådgivende overlege i NAV og

1. amanuensis ved ISM, UiT

11:00 – 11:15 PAUSE 
INFORMASJON FRA HELSE MIDT-NORGE, HELSEDIREKTORATET OG NAV
11:15 – 11:45Helse Midt-Norge informerer om ny innretning på arbeidsrettet rehabilitering – private og HF

Tore Jo Nilsen,

Seniorrådgiver i Helse Midt-Norge.

11:45 – 12:15Helsedirektoratet informerer om sitt oppdrag fra departementet

Håkon Lund,

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, lege.

 

12:15 – 13:15

 

LUNSJ

 

 
13:15 – 13:45

Nytt fra NAV

  • Nye NAV Trøndelag
  • Oversikt over pågående forskning
  • Nytt AAP regelverk
  • Digital oppfølging av sykefravær

NAV Trøndelag

Ann Kristin Løe, seniorrådgiver forskning og utdanning.

Heidi Fossen, koordinator forskning og utdanning.

PROSJEKTER FRAMOVER
13:45 – 14:00Kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering

Chris Jensen,

Leder Nasjonal kompetansetjeneste, AiR, 1. amanuensis ved ISM, NTNU

14:00 – 14:30Kobling av registerdata for raskere tilbake: Protokoll for en kohort studie av hele arbeidsstokken

Silje Kaspersen,

PhD, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

   
14:30 – 14:45 PAUSE 
14:45 – 15:05Forskningsprosjekter i praksisfeltetAud Ramberg, Friskgården
15:05 –15:50Oppsummering og diskusjon om regionalt samarbeid innen forskning og fagutvikling framoverGunn Hege og Sigmund

 

  

 

   Last ned program (pdf)

Spørsmål kan rettes til: helseogarbeid@gmail.com

Lenke til gruppearbeid-padlet: https://padlet.com/helseogarbeid/seminar2018