Utstyr

Listen viser utstyr fordelt på Forskningspostens tre rom. Rommene er tilstøtende og atskilt kun med glassvegg som sikrer forskerens tilstedeværelse, men samtidig skjerming for studiedeltakere.

En dame som sitter og ser i et mikroskop

ROM 1: FORSØKSPOST

 • 4 sengeplasser
  Normalt er Forskningsposten oppsatt med to senger og to dialysestoler. Stolene er velegnet for korte intervensjoner og serieblodprøver. På forespørsel kan posten settes opp med fire senger.
 • Stort gulvareal
  Forskningsposten har stort areal som kan utnyttes eventuelt for mobilt utstyr som den enkelte forsker bringer med seg (ultralydapparat, ergometersykkel osv.).
 • Overvåkingsutstyr
  Forskningsposten er utstyrt tilsvarende en High dependency unit - i praksis svært likt en intensivavdeling og muliggjør tidligfasestudier. Hver sengeplass har eget skop av modell Phillips IntelliVue MP50. Skopene har muligheter til å måle EKG, både vanlig og invasivt blodtrykk, temperatur, saturasjon og respirasjonsfrekvens. Observasjonene lagres på dataterminal med mulighet for datautskrift (source documents) og dataoverføring i sanntid via internett (muliggjør dataanalyse utenfor sykehuset via web).
 • Uttak for oksygen og sug
 • 2 infusjonspumper
  Modell Alaris GP.
 • 2 sprøytepumper
  Modell Alaris PK og Alaris CC.
 • Mobil blodtrykksmåler
 • EKG
 • Spirometer med mulighet for provokasjonstest (metacholin)
 • Blendingsgardiner
  Alle vinduene kan blendes for eventuell pupillometri
 • Personvekt og høydemåler
  Vekt og høydemåler integrert i ett, modell SECA 285. Kan benyttes både for barn og voksne. Øvre vektgrense 300 kg. Trådløs utskrift til papir. Tilrettelagt for høydemåling i henhold til Frankfurterplanet.
 • Bad
  Toalett og dusj
 • Pasientterminaler
  Terminalene er utstyrt med tv og internett 

ROM 2: LABORATORIUM

 • Kjøl og frys
  Kjøleskap av modell Porkka MC520.
  Fryseskap (-20) av modell Porkka MF520.
  Ultrafryser (-80) av modell Panasonic MDF-C8V1.
  Skapene temperaturlogges og alle enhetene er tilkoblet sentralalarm som utløses ved temperaturfall.
 • Avtrekk
  Forskningsposten har både avtrekksskap og lokalt avtrekk.
 • Kjølesentrifuge
  Sentrifugen kan brukes både ved romtemperatur og ved kjøling. Forskningsposten har to sentrifuger for å kunne håndtere ulike sentrifugeprosedyrer ved serieprøvetaking. Modell Rotina 420R.
 • Analysevekt
  Modell Sartorius, måler ned til 0,01 mg.
 • Ismaskin
 • Forbruksmateriell
  Forskningsposten er utstyrt med normalt forbruksmateriell for prøvetaking og enkel prøvebehandling. Spesielt prøveutstyr/forbruksmateriell må den enkelte forsker selv skaffe til veie.
   

ROM 3: KONTOR

 • Datamaskiner
  Maskinene er tankes for St. Olav og NTNU.
 • Sentral lagringsenhet for overvåkningsskop
 • Print/kopi/fax/skanner


Fant du det du lette etter?