Tjenester

Forskningsposten er et tilbud til forskere tilknyttet helseforetak i Midt-Norge og forskere ved Det medisinske fakultet, NTNU. Forskningsposten er også arena for utprøving av legemidler og medisinsk teknologi på vegne av industri (oppdragsforskning). Forskningsposten vil spesielt være et tilbud ved forskning hvor intervensjonen er mer omfattende enn det som naturlig faller innenfor vanlig praksis ved sengeposter og poliklinikker.

En mann og en dame sitter ved en skrivepul tog ser på et ark sammen.

Hva tilbyr Forskningsposten?

Forskningsposten tilbyr forskningsinfrastruktur i form av egne arealer, observasjons- og laboratorieteknisk utstyr samt helsepersonell med erfaring fra kliniske studier. Enheten gir støtte til praktisk gjennomføring av studier. 

Kjerneoppgavene våre er:

 • Kliniske intervensjoner 
 • Observasjoner og prøvetaking etter protokoll 
 • Dokumentasjon av resultater i CRF (papir og web) og EPJ, evt. oppfølging av queries 
 • Initial bearbeidelse av prøvemateriale, inklusive biobanking 
 • Forsendelse og bruk av spedisjonsfirma til sentral lab/utland 
 • Rådgivning om studielogistikk 
 • Hudbiopsi
 • Spirometri med provokasjonstest (metacholin)
 • Leddtelling

   
Studiedeltakerens sikkerhet er vår prioritet. Vi har som mål for alt vi gjør at studiedeltakelse blir en god opplevelse for den enkelte. Den personlige oppfølgingen våre ansatte tilbyr forebygger også dropout fra studier. Vi disponerer også parkeringsplasser for studiedeltakere ( parkeringskjelleren Finalebanen).
 
Såfremt medisinske hensyn tilsier at pasienten ikke kan flyttes til Forskningsposten, kan vi jobbe ambulant ute i klinikken pasienten befinner seg.

Forskningspostens personell behersker ulike prosedyrer som ofte benyttes i studier. Listen vil vokse jo flere prosjekter vi har gjennomført:

 • Glukoseclamping 
 • Smerteterskelmåling 
 • Luktesanstesting
 • Allergitesting
 • Pupillometri
 • Fettvevsbiopsier

 

Kvalitetssystemer

St. Olavs hospital har inkorporert de nasjonale Standard Operating Procedures som er avledet av ICH-GCP. Selv om det kun er i legemiddelstudier vi er pålagt å følge disse, tilstreber vi at denne kvalitetsstandarden også følges i studier med andre invervensjoner. Vårt personell gjennomgår utvidet GCP-trening annethvert år.

Vi har dessuten interne prosedyrer som regulerer vurdering av studiers medisinske risiko og egen beredskap. Alt av Forskningspostens eget tekniske utstyr gjennomgår dokumentert periodisk vedlikehold i henhold til leverandørens anbefalinger. Temperaturer logges kontinuerlig med tanke på oppbevaring av medikamenter og prøver. Og vi forholder oss selvsagt til de studiespesifikke prosedyrer som følger ethvert prosjekt.

Fant du det du lette etter?