Priser

Her finner du gjeldende priser for 2020.

Priser
Priser gjeldende for 2018
Eksklusive MVA
Studiesykepleier (pr time)Kr 517
Studiesykepleier (pr dag)Kr 3.874
Studielege (pr time)
Kr 658
Studielege (pr dag)Kr 4.934
Oppstartsavgift akademiske studier Kr. 0
Oppstartsavgift industristudier 

Kr. 5.000 – 15.000

Bildeforsendelse røntgen/CT/MR m.m.

Kr. 258

BiopsiforsendelseKr. 517

Merverdiavgift (25 %) pålegges alle prosjekter unntatt der St. Olavs hospital er sponsor. For flerårige prosjekter, beregnes 3 % prisstigning pr kalenderår. Pristilbud kalkuleres på forespørsel og baseres på timer arbeidsinnsats fra studiesykepleier og/eller studielege. Overtid beregnes for prosjekter som går utover normal arbeidstid (kl 1530). Pris er inklusive overhead som dekker kostnader knyttet til bruk av IKT/MTU, husleie m.m., samt et ‘normalt’ bruk av forbruksmateriell. Noen forbruksvarer vil faktureres ekstra, eksempelvis spesielle rør (nunc, tempus, CPT osv.).


Fant du det du lette etter?