Ansatte

Forskningspostens har fire studiesykepleiere og en studielege.

Glad sykepleier
Portrettbilde

Gøril Bakken Rønning

Studiesykepleier

Gøril har variert klinisk praksis og arbeidet tidligere ved Observasjonsenheten ved St. Olav.

Portrettbilde

Anne Risdal

Studiesykepleier

Anne er spesialsykepleier i ortopedi og kom fra stilling ved Ortopedisk forskningspost ved Ullevål sykehus.


Portrettbilde

Guro Almvik

Studiesykepleier

Guro kom fra stilling som sykepleier ved gastromedisinsk avdeling og er mastergradsstudent i helsevitenskap ved NTNU.


Portrettbilde

Kirsti Sørås

Studiesykepleier

Kirsti har svært variert praksis fra arbeid ved Mottaksavdelingen og har tidligere arbeidet ved Lungemedisinsk sengespost.


Portrettbilde

Hege Krabseth

Studielege

Hege er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. I rollen som studielege ivaretar hun en del oppgaver som ikke kan delegeres studiesykepleier. Hun går også inn som co-investigator på legemiddelutprøvinger og kan støtte prosjektleder der det er vanskelig å rekruttere flere leger fra klinikken.


Portrettbilde

Ola Dale

Vitenskapelig ansvarlig og medisinsk systemansvarlig.

Ola er professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU. Han er utdannet anestesiolog og klinisk farmakolog og har lang forskererfaring. Ola er dessuten medisinsk rådgiver i NorCRIN.
Olas primære forskningsfelt har vært opiater og smerte (farmakogenetikk, epidemiologi og eksperimentell farmakologi).


Portrettbilde

Magnus Strømmen

Avdelingssjef
(Researchgate)

Magnus er sykepleier og PhD-student i klinisk medisin ved NTNU. Han er dessuten ansatt ved Senter for fedmeforskning ved St. Olavs hospital. Hans egen forskning er mye knyttet til fedmekirurgi. For tiden forsker han på alkoholproblemer blant fedmeopererte og farmakologiske effekter av fedmekirurgi.Fant du det du lette etter?