HelsaMi

Ansatte

Forskningspostens har fire studiesykepleiere og en studielege.

Glad sykepleier
Portrettbilde

Gøril Bakken

Studiesykepleier

Gøril har variert klinisk praksis og arbeidet tidligere ved Observasjonsenheten ved St. Olav.

Portrettbilde

Anne Risdal

Studiesykepleier

Anne er spesialsykepleier i ortopedi og kom fra stilling ved Ortopedisk forskningspost ved Ullevål sykehus.


Portrettbilde

Guro Almvik

Studiesykepleier, MSc

Guro kom fra gastromedisinsk avdeling. Hun har master i helsevitenskap fra NTNU.


Portrettbilde

Kirsti Sørås

Studiesykepleier

Kirsti har svært variert praksis fra arbeid ved Mottaksavdelingen og har tidligere arbeidet ved Lungemedisinsk sengespost.

Ragnhild Skråstad

Studielege, PhD
(Researchgate)

Ragnhild er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. I rollen som studielege ivaretar hun en del oppgaver som ikke kan delegeres studiesykepleier. Hun går også inn som co-investigator på legemiddelutprøvinger og kan støtte prosjektleder der det er vanskelig å rekruttere flere leger fra klinikken.
Portrettbilde

Magnus Strømmen

Avdelingssjef, PhD
(Researchgate)

Magnus er sykepleier med doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU. Han er dessuten ansatt ved Senter for fedmeforskning ved St. Olavs hospital. Hans egen forskning er mye knyttet til fedmekirurgi. For tiden forsker han på alkoholproblemer blant fedmeopererte og farmakologiske effekter av fedmekirurgi.


Petter Aadahl

Medisinsk systemansvarlig, PhD
(Researchgate)

Petter har medisinsk ansvar på systemnivå for Forskningspostens virksomhet. Han er overlege og spesialist i anestesiologi ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital og professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.Fant du det du lette etter?