Flere søker hjelp for sinneproblemer

Sinnemestringsteamet på Brøset kompetansesenter får stadig flere henvendelser og har lange ventelister.

Familievold: 7 av 10 menn slutter å slå etter sinnemestringskurs på Brøset. Foto: St. Olavs hospital