Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr i år 70 utdanningsstillinger til sykepleiere som starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU i Trondheim. Sykepleiere som ønsker utdanningsstilling må først søke NTNU om studieplass og deretter søke St. Olav om utdanningsstilling. Søknadsfrist om studieplass ved NTNU er 15. april. Søknadsfrist for utdanningsstilling er onsdag 20. mai 2020.

Bildet av tre operasjonssykepleiere som opererer. Foto
Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere innen fagområdene anestesi, barn, intensiv og operasjon. Foto: St. Olavs hospital

Følg med på NTNU sine hjemmesider: Videreutdanning Helse- og omsorg

Utdanningsstilling     

Utdanningsstillingene for videreutdanningene kunngjøres under ledige stillinger på www.stolav.no og søknad sendes inn via Webcruiter. Årets utdanningsstillinger gjelder for sykepleiere som tas opp til videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie (ABIO) ved NTNU. Utdanningene har studiestart 17. august 2020. 

Når søker får bekreftet studieplass fra NTNU må dette dokumenteres i søknaden på Webcruiter. 

St. Olav gjør en helhetlig vurdering av søkerne til utdanningsstilling. Fordelingen av de 70 utdanningsstillingene i ABIO-videreutdanningene er foreløpig: 10 anestesi-, 15 barne-, 35 intensiv - og 10 operasjonssykepleiere. 

Grunnet særlig mangel på intensiv- og barnesykepleiere gis det 100 % lønn i disse utdanningsstillingene, mens studenter som blir ansatt i anestesi- og operasjonssykepleie får 80% lønn i utdanningsløpet.

De som tildeles utdanningsstilling vil inngå kontrakt med arbeidsgiver om lønn, arbeidsplikt under utdanning og bindingstid.  St. Olavs hospital følger NTNUs regelverk med tanke på forventet studieprogresjon og avslutning av studiet. 

Det er to års bindingstid etter fullført utdanning i 100 % stilling i turnus ved St. Olavs hospital på Øya, Orkanger og Røros.

Søknadsfrist om studieplass ved NTNU er 15. april 2020.  Søknadsfrist for utdanningsstilling ved St. Olavs hospital er 20. mai 2020. 

St. Olavs-ansatte som tidligere har fått lønn under videreutdanning på 90 studiepoeng i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleieutdanning vil ikke bli tildelt utdanningsstilling.

Påbygning til mastergrad

Etter endt videreutdanning vil det være mulig å søke NTNU opptak for påbygning til mastergrad. Studiet er på 30 stp, organisert som deltidsstudie på ett år. Mastergraden kvalifiserer for videre studier til PhD.

Andre videreutdanninger

Andre videreutdanninger på NTNU sine hjemmesider finner du her.

Fant du det du lette etter?