Videreutdanning i akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr i år ca. 80 utdanningsstillinger til sykepleiere som starter fulltids videreutdanning på 90 studiepoeng i august 2021. 

Bildet av tre operasjonssykepleiere som opererer. Foto
Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere innen fagområdene akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. Foto: St. Olavs hospital
Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere innen fagområdene akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. 

Akuttsykepleie tilbys ved OsloMet, mens anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie tilbys ved NTNU.

Søknadsfrist til studieplass ved videreutdanning i akuttsykepleie ved OsloMet er 1. mars 2021. Tilbud om studieplass vil bli gitt ca 1. mai. Følg med på OsloMet sine hjemmesider: Akuttsykepleie - OsloMet

Spesielt for akuttsykepleierutdanningen ved OsloMet:

  • Teoriundervisning tilbys digitalt.
  • Praksisstudiene ved St. Olavs hospital Øya, Orkanger og Røros og evt. akuttmottakene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.
  • Lærerne ved OsloMet følger opp studentene digitalt gjennom hele studiet. Alle     får kontaktlærer, og det etableres flere kontaktmøter per semester.
  • Praksisstudiene vurderes av lærer fra OsloMet i samarbeid med praksisveileder.

Søknadsfrist til studieplass i videreutdanning anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie ved NTNU er 15. april. Tilbud om studieplass vil bli gitt fra ca. 18. mai

Følg med på NTNU sine hjemmesider: Videreutdanning Helse- og omsorg
 

Utdanningsstilling     

Når du har søkt studieplass ved NTNU eller OsloMet, kan du søke utdanningsstilling ved St. Olavs hospital. 

Søknadsfrist for utdanningsstilling i akuttsykepleie er 5. mai 2021. Søknadsfrist for utdanningsstilling ved St. Olavs hospital er 20. mai 2021

Så snart søker får tilbud om studieplass ved NTNU eller OsloMet og har takket ja til studieplassen innen svarfristen (obs svarfrist for studieplass), må dette dokumenteres/varsles, enten mail tilknyttet søknad om utdanningsstilling i Webcruiter eller ta kontakt med kontaktperson for utdanningssstillingene. 

Grunnet særlig stort behov for akutt-, intensiv-, barnesykepleiere gis det 100 % lønn i disse utdanningsstillingene.  Til utdanningsstillinger innen anestesi- og operasjonssykepleie gis det 90 % lønn.

Av de ca. 80 utdanningsstillingene er halvparten tiltenkt videreutdanning i intensivsykepleie.

De som tildeles utdanningsstilling vil inngå avtale med arbeidsgiver om lønn, arbeidsplikt under utdanning og bindingstid.  St. Olavs hospital følger utdanningsinstitusjonenes regelverk med tanke på forventet studieprogresjon og avslutning av studiet. Praksisstudier vil være ved St. Olavs hospital Øya, Orkanger og Røros. Det kan også være aktuelt å benytte praksisplasser ved Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

Etter fullført utdanning følger to års bindingstid i 100 % stilling i turnus ved St. Olavs hospital på Øya, Orkanger eller Røros.

St. Olav-ansatte som tidligere har fått lønn under videreutdanning på 90 studiepoeng vil ikke bli tildelt utdanningsstilling.

For spørsmål om utdanningsstillinger, ta kontakt med inger.elise.opheim.moljord@stolav.no 

Påbygning til mastergrad

Etter endt videreutdanning vil det være mulig å søke NTNU opptak for påbygning til mastergrad. Studiet er på 30 stp, organisert som deltidsstudie på ett år. Mastergraden kvalifiserer for videre studier til PhD. Det er ikke endelig avklart hvorvidt dette også vil gjelde for de som tar videreutdanning ved OsloMet.Fant du det du lette etter?