Videreutdanning i anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie starter 2018

Pasientene ved St. Olavs Hospital har ofte sammensatte og kompliserte sykdommer som krever spesialisert sykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor 80% lønn under videreutdanning slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. I august 2018 starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie ved NTNU, Fakultet for medisin- og helsevitenskap, i Trondheim.

Følg med på NTNU sine hjemmesider: Videreutdanning Helse- og omsorg

Utdanningsstillinger

Alle som tas opp ved anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleierstudiet kan søke utdanningsstilling ved St. Olavs hospital. Stillingene gir fast ansettelse og 80% lønn i studietiden beregnet av hel stillings lønn, og vil innebære noe arbeidsplikt under studiet og bindingstid i 2 år etter endt utdanning. Stillingene lyses ut i Webcruiter.

Påbygning til mastergrad

Etter endt videreutdanning vil det være mulig å søke NTNU opptak for påbygning til mastergrad. Studiet er på 30 stp, organisert som deltidsstudie på ett år. Mastergraden kvalifiserer for videre studier til PhD.

Andre videreutdanninger

 

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, kardiologisk sykepleie, avansert klinisk sykepleie m fl kunngjøres på NTNU hjemmesider.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.