Videreutdanning i anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie starter 2018

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor 80% lønn under videreutdanning slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. I august 2018 starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie ved NTNU, Fakultet for medisin- og helsevitenskap, i Trondheim.
Bildet av tre operasjonssykepleiere som opererer. Foto
Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere innen anestesi, barn, intensiv og operasjon. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Følg med på NTNU sine hjemmesider: Videreutdanning Helse- og omsorg

Utdanningsstillingene for videreutdanning er kunngjort under ledige stillinger.   

Dette gjelder videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie fra høsten 2018. Stillingene er kunngjort under Ledige stillinger og søkere med tildelt studieplass kan søke. 

Søknadsfrist for de som allerede er tildelt studieplass er 1. juni.  De som til dels plass senere må søke så raskt som mulig og senest innen 1 uke etter mottatt studieplass. Forutsetningen for å kunne søke er å ha fått tildelt studieplass ved anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleieutdanningen ved NTNU.

Vilkårene under utdanningen er i utgangspunktet det samme som før, med to endringer:

  • Antall utdanningsstillinger økes til 80, med følgende fordeling per utdanningslinje: 10 anestesi, 35 intensiv, 20 operasjon og 15 barn
  • Grunnet særlig mangel på intensiv- og barnesykepleiere økes lønnen under utdanning til 100 % for disse.  Ved anestesi og operasjon opprettholdes lønnen på 80 %.

De som tildeles utdanningsstilling vil inngå kontrakt med arbeidsgiver om lønn, arbeidsplikt under utdanning og bindingstid.  Studiene starter 20.august.

Lønn (80 % eller 100 %) er beregnet etter hel stillings ansiennitetsberegnet lønn som sykepleier. Man opprettholder sine sosiale rettigheter under utdanning (pensjon, rett til sykepenger med mer).

Det er to års bindingstid etter fullført utdanning i 100 % stilling i turnus.

Utdanningsstillingene kunngjøres under ledige stillinger (Webcruiter). Kun søkere som har fått bekreftet studieplass ved NTNU, Trondheim kan søke. Søknadsfrist er 1 uke etter mottatt studieplass.

St. Olavs-ansatte som tidligere har fått lønn under videreutdanning på 90 studiepoeng i anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleieutdanning vil ikke bli tildelt utdanningsstilling.

 

Påbygning til mastergrad

Etter endt videreutdanning vil det være mulig å søke NTNU opptak for påbygning til mastergrad. Studiet er på 30 stp, organisert som deltidsstudie på ett år. Mastergraden kvalifiserer for videre studier til PhD.

Andre videreutdanninger

 

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, kardiologisk sykepleie, avansert klinisk sykepleie m fl kunngjøres på NTNU hjemmesider.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.