Videreutdanning i anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr lønn til 50 av studentene som starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU i Trondheim. Sykepleiere som ønsker lønn under utdanning må først søke NTNU om studieplass, og deretter søke St. Olav om utdanningsstilling. Søknadsfrist om studieplass ved NTNU er 15. april. Søknadsfrist for utdanningsstilling er 1. mai.

Bildet av tre operasjonssykepleiere som opererer. Foto
Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere innen anestesi, barn, intensiv og operasjon. Foto: St. Olavs hospital

Følg med på NTNU sine hjemmesider: Videreutdanning Helse- og omsorg

Utdanningsstillingene for videreutdanningene er kunngjort under ledige stillinger.   

Dette gjelder videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie fra høsten 2019. Stillingene er kunngjort under Ledige stillinger og kun sykepleiere som har søkt videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke.

Når søker får bekreftet studieplass fra NTNU, må dette dokumenteres i søknaden på webcruiter og St. Olav kan gjøre en endelig vurdering av søkerne. Forutsetningen for å kunne få utdanningsstilling er tildelt studieplass enten ved anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleieutdanningen, ved NTNU.

St. Olav tilbyr lønn i form av utdanningsstilling til 50 av studentene som tar videreutdanning.  Foreløpig fordeling av utdanningsstilling er: 10 anestesi, 23 intensiv, 10 operasjon og 7 barn.

Grunnet særlig mangel på intensiv- og barnesykepleiere gis de 100 % lønn.  Anestesi og operasjon får 80% i utdanningsstillingene.

De som tildeles utdanningsstilling vil inngå kontrakt med arbeidsgiver om lønn, arbeidsplikt under utdanning og bindingstid.  Studiene starter 19. august.

Lønn (80 % eller 100 %) er beregnet etter 100% stilling inklusiv ansiennitet som sykepleier. Sosiale rettigheter under utdanningen opprettholdes (pensjon, rett til sykepenger med mer).

Det er to års bindingstid etter fullført utdanning i 100 % stilling i turnus ved St. Olavs hospital på Øya, Orkanger og Røros.

Søknadsfrist om studieplass ved NTNU er 15. april.  Søknadsfrist for utdanningsstilling ved St. Olav er 1. mai.

Utdanningsstillingene kunngjøres under ledige stillinger (Webcruiter).
St. Olavs-ansatte som tidligere har fått lønn under videreutdanning på 90 studiepoeng i anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleieutdanning vil ikke bli tildelt utdanningsstilling.

Påbygning til mastergrad

Etter endt videreutdanning vil det være mulig å søke NTNU opptak for påbygning til mastergrad. Studiet er på 30 stp, organisert som deltidsstudie på ett år. Mastergraden kvalifiserer for videre studier til PhD.

Andre videreutdanninger

Andre videreutdanninger på NTNU sine hjemmesider finner du her.

Fant du det du lette etter?