Regionale råd for LIS-utdanning

RegUt HMN har avholdt informasjonsmøter og arbeidsmøter for alle regionale råd. En overlege og spesialist fra alle foretak har vært representert i rådet, og tillitsvalgte er invitert til å delta på alle møtene. De fleste rådene har vært ledet av representant fra St. Olavs Hospital.

Mandat regionale råd for LIS-utdanning
Målet for de regionale rådene har vært å koordinere, samordne det overordnede behovet og foreslå spesialiseringsperiode mellom helseforetakene i regionen (tidligere gruppe 1 tjeneste). Det er læringsmål i den nye forskriften som ikke kan oppnås i eget foretak som har vært grunnlaget for å estimere spesialiseringsperioden ved St. Olavs hospital eller ved foretak utenfor regionen. Dette er et arbeid mange klinikere i alle foretak har jobbet mye med excelarkene som ble overlevert de regionale rådene.

De regionale rådene for LIS-utdanning har foreslått spesialiseringsperioder som avviker lite fra dagens gruppe 1-tjeneste, og de foreslåtte periodene er vedtatt av styringsgruppen og blir grunnlaget for avtalene som skal inngås mellom foretakene og i utdanningsplanene til den enkelte LIS.


Spesialiseringsperiode HMN

  

På bakgrunn av disse satte spesialiseringsperiodene ble det inngått fagavtaler.

Oversikt signerte fagavtaler i HMN

På lang sikt vil deltagere i regionale råd ha en rolle i prosess for endring

Fant du det du lette etter?