HelsaMi

Samhandlingsavvik

Samhandlingsavvik med pasientopplysninger fra eksterne samarbeidspartnere til St. Olav skal meldes på avviksskjema.

Ikon av et dokument

Samhandlingsavvik gir muligheter for oppfølging av den enkelte hendelse ved ansvarlig enhet og for statistikk med identifisering av problemområder. Dette skjema kan også benyttes til å melde forbedringsforslag til spesifikke avdelinger ofte knyttet til handtering av enkeltpasienter.

Aktuelle skjema er designet med hovedfokus på brudd på samarbeidsavtalen med tilhørende retningslinjer mellom St. Olav og kommunene. Ved melding av faglige samhandlingsavvik og forbedringsforslag krysses av for «Annet» og deretter beskrive hendelsen eller forslaget.

Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag: Samhandlingsavvik - St. Olavs hospital (stolav.no).

Leger ved St. Olavs hospital benytter avviksskjema i EQS ved melding om samhandlingsavvik eller ved forbedringsforslag knyttet til enkelinstanser eller enkeltpasienter.

Fant du det du lette etter?