HelsaMi
Illustrasjon. Blomster, mennesker, natur, himmel, skyer
Samhandling

Koordinerende enhet St. Olavs hospital

Ansvar og oppgaver

  • Koordinerende enhet (KE) skal ha oversikt over rehabiliteringstilbudene i kommunene.
  • KE skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • KE skal være kontaktpun​kt for samarbeid med kommunene.
  • KE skal legge til rette for brukermedvirkning.
  • KE skal ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.

KE er organisert i Fagavdelingen​​.

Fant du det du lette etter?