Telefonliste - St. Olavs hospital

Konferanse med leger og avdelinger ved St. Olavs hospital

Ved  ø.hj.-innleggelser og andre ø.hj.- problemstillinger innen somatikk, psykisk helse og rus benyttes telefonnummer:   73 87 47 14. Dette nummeret er rutet til AMK som vil sette innringer i konferanse med riktig vakthavende lege.


Ved andre ikke ø.hj.-henvendelser til aktuelle avdelinger/leger benyttes nummer fra listen under.
«Samhandlingsnummer ICE»  benyttes når en ønsker å snakke med vakthavende lege.
«Telefonnummer» benyttes  ved andre henvendelse til  aktuelle avdeling. 
​For å åpne lenkene må du være pålogget via Norsk helsenett.


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.