HelsaMi
Konferanse med leger og avdelinger ved St. Olavs hospital

Telefonliste - St. Olavs hospital

Ved  ø.hj.-innleggelser og andre ø.hj.- problemstillinger innen somatikk, psykisk helse og rus benyttes telefonnummer:   73 87 47 14. Dette nummeret er rutet til AMK som vil sette innringer i konferanse med riktig vakthavende lege.

Er​ du pasi​​ent, pårørende eller besøkende? Leter du etter en avdeling eller en ansatt?

Vi publiserer ikke navnelister på våre ansatte. På avdelingssidene finner du kontaktinformasjon til klinikker, avdelinger og noen av våre ansatte.

Kontakt vårt felles postmottak, post@stolav.no, eller vårt sentralbord, telefon 72 57 30 00, hvis du ikke finner det du leter etter. Mer detaljert kontaktinformasjon finner du her: https://stolav.no/om-oss/kontakt-oss 

Fant du det du lette etter?