Telefonliste - St. Olavs hospital

Konferanse med leger og avdelinger ved St. Olavs hospital
Ved  ø.hj.-innleggelser og andre ø.hj.- problemstillinger innen somatikk, psykisk helse og rus benyttes telefonnummer:   73 87 47 14. Dette nummeret er rutet til AMK som vil sette innringer i konferanse med riktig vakthavende lege.


Telefonliste (du må være ansatte på St. Olav eller være pålogget helsenettet for å få tilgang til innholdet) 

Er du pasient, pårørende eller besøkende? Leter du etter en avdeling eller en ansatt?

Vi publiserer ikke navnelister på våre ansatte. På avdelingssidene finner du kontaktinformasjon til klinikker, avdelinger og noen av våre ansatte.

Kontakt vårt felles postmottak, post@stolav.no, eller vårt sentralbord, telefon 72 57 30 00, hvis du ikke finner det du leter etter. Mer detaljert kontaktinformasjon finner du her: https://stolav.no/om-oss/kontakt-oss 

 

Er du pasient, pårørende eller besøkende? Leter du etter en avdeling eller en ansatt?

Vi publiserer ikke navnelister på våre ansatte. På avdelingssidene finner du kontaktinformasjon til klinikker, avdelinger og noen av våre ansatte.

Kontakt vårt felles postmottak, post@stolav.no, eller vårt sentralbord, telefon 72 57 30 00, hvis du ikke finner det du leter etter. Mer detaljert kontaktinformasjon finner du her: https://stolav.no/om-oss/kontakt-oss 


Fant du det du lette etter?