Telefonliste - St. Olavs hospital

Konferanse med leger og avdelinger ved St. Olavs hospital
Ved  ø.hj.-innleggelser og andre ø.hj.- problemstillinger innen somatikk, psykisk helse og rus benyttes telefonnummer:   73 87 47 14. Dette nummeret er rutet til AMK som vil sette innringer i konferanse med riktig vakthavende lege.


Fant du det du lette etter?