Telefonliste - St. Olavs hospital

Samhandlingstelefoner når det haster for fastleger og spesialister

​For å åpne lenkene må du være pålogget via Norsk helsenett.

  • ”Samhandlingsnummer ICE” kan brukes når man søker råd fra spesialist.
  • Ved spørsmål om øyeblikkelig-hjelp-innleggelse – bruk telefonnummeret til Akuttmottaket.