HelsaMi

Yrkesrettet rehabilitering for mennesker med epilepsi

Et unikt samarbeid mellom Solbergtoppen rehabilitering og arbeidsmarkeds-bedriften Arba inkludering AS hjelper mennesker med epilepsi å få avklart sin arbeidsevne. Målet er å inkludere deltakerne i arbeidslivet, arbeidsrettede tiltak eller aktiviteter i hverdagen.

​Landets fastleger kan nå henvise direkte til yrkesrettet rehabilitering.

Les hele saken 

Publisert første gang 19.3.2015.