HelsaMi

Hva er RAAO?

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. 

Kompetansetjenesten har som oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Dette gjøres gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell og retningslinjer og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer). RAAO Midt-Norge bidrar i utarbeidelse av nasjonale veiledere innenfor vårt fagfelt. 

Behandlingssenteret skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn/unge og voksne med komplisert astma- og allergisykdom, i samarbeid med de kliniske avdelingene. Virksomheten skal konsentrere seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som finnes ved senteret. 

RAAO Midt-Norge har poliklinisk utredning av pasienter med kompliserte eller sammensatte allergier, spesielt matvareallergier, medikamentallergi, vaksinereaksjoner, inkludert etter koronavaksine og annen uavklart allergisykdom.  Vi tar også imot pasienter med alvorlig astma og pasienter med annen overfølsomhet. 

På landsbasis er det 4 Regionale senter for astma, allergi og overfølsomhet. I tillegg til i Trondheim, er disse er lokalisert i Tromsø, Oslo og Bergen. Det er et nært samarbeid mellom de fire RAAO-ene.

Kontaktinformasjon
Vi holder til i 2.etg, østfløy, i 1902-bygget på St. Olavs hospital, samlokalisert med Arbeidsmedisinsk avdeling.

Telefonnummer: 72 57 13 14

Fant du det du lette etter?