HelsaMi

Henvisninger til RAAO Midt-Norge

​Til RAAO:

  • 3.linjetjeneste
  • Komplisert allergi, sammensatte problemstillinger, behov for tverrfaglig utredning
  • Utredning av anafylaksi eller mulig anafylaksi 
  • Medikamentallergi
  • Fødemiddelallergi 
  • Behov for provokasjonstesting
  • Annen overfølsomhet
  • Vi tar også imot henvendelser/ spørsmål pr. telefon

RAAO Arbeidsforum: 

Henvisende lege kan melde inn pasientkasus med komplekse problemstillinger relatert til astma, allergi eller overfølsomhet, hvor det er behov for tverrfaglig drøfting av utredning- eller behandlingsstrategi. Kan også brukes til å planlegge og koordinere utredning og behandling. Ta gjerne kontakt med oss på RAAO@stolav.no hvis spørsmål knyttet til denne tjenesten.

Spørsmål og utredning knyttet til allergen immunterapi (AIT) skal henvises til Tverrfaglig allergologisk poliklinikk (samarbeid mellom ØNH poliklinikk og Lungemedisinsk poliklinikk).
Fant du det du lette etter?