HelsaMi

Henvisninger til RAAO Midt-Norge

Mange pasienter kan utredes og behandles tilstrekkelig i primærhelsetjenesten og behøver ikke henvisning til spesialisthelsetjenesten. Noen problemstillinger er imidlertid mer komplekse og utredningskrevende og vil være riktig å henvise til spesialisthelsetjenesten. RAAO Midt-Norge har poliklinisk utredning av pasienter med kompliserte eller sammensatte allergier, spesielt matvareallergier, medikamentallergi, vaksinereaksjoner og uavklart allergisykdom.  Vi tar også imot pasienter med alvorlig astma og pasienter med annen overfølsomhet.

Råd om innhold i henvisningen

 • Generelt
  • Aktuell sykehistorie generelt
  • Hvilke symptom får pasienten ved eksponering?
  • Varighet på symptomene?
  • Hva er tidsrelasjonen mellom mulig / mistenkt eksponering og debut av symptom?
  • Hvilke agens er mistenkt som mulig allergen?
  • Ved ny eksponering, er det alltid samme reaksjon?
  • Opplysninger om utførte undersøkelser
 • Ved anafylaksi
  • Ble pasienten sirkulatorisk påvirket?
  • Hvilke funn ble gjort i akuttfasen (BT, puls)?
  • Fikk pasienten pusteproblem?
  • Ble pasienten behandla med adrenalin?
  • Andre systemiske symptom / funn (mage-tarm symptom, utslett eller annet)?
 • Ved legemiddelallergi
  • Hvilket medikament?
  • Hvilke symptom fikk pasienten på det aktuelle medikamentet?
 • Ved matallergi / intoleranse
  • Bare i forbindelse/ etter måltid?
  • Hvor lenge etter inntak debuterer symptom?
  • Hvilke matvarer er mistenkt?
  • Alltid symptom ved inntak av mistenkt matvare?
  • Matallergi som barn?

RAAO Arbeidsforum: 

Henvisende lege kan melde inn pasientkasus med komplekse problemstillinger relatert til astma, allergi eller overfølsomhet, hvor det er behov for tverrfaglig drøfting av utredning- eller behandlingsstrategi. Kan også brukes til å planlegge og koordinere utredning og behandling. Ta gjerne kontakt med oss på RAAO@stolav.no hvis spørsmål knyttet til denne tjenesten.

Allergen immunterapi:

Pasienthenvisninger for allergen immunterapi (AIT) sendes til Tverrfaglig allergologisk poliklinikk (samarbeid mellom ØNH poliklinikk og Lungemedisinsk poliklinikk).Fant du det du lette etter?