HelsaMi
Nytt tilbud

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er et regionalt kompetanse- og behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet.

Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve tverrfaglig utredning og behandling. RAAO.

​Les nyhetsbrevet fra mai 2016