Nettverk for kreft og palliasjon i Trondheim

Fagnettverk for kreftsykepleiere i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital

Årshjul for fagnettverk i kreft og palliasjon i Trondheim

​Funksjonsbeskrivelse

Ressurssykepleier deltar i «Fagnettverk for kreft og palliasjon» og har et definert ansvarsområde og funksjon innen kreftomsorg og palliasjon på sin avdeling/enhet.

Ressurssykepleier forventes å

 • Gjennomføre eget undervisningsprogram som beskrevet i kompetanseplanen
 • Gjøre sin rolle og ressursnettverket kjent på sin avdeling /enhet
 • Ha ansvar for undervisning, veiledning og rådgiving av kollegaer
 • Utarbeide handlingsplan for utøvelse av rollen sammen med leder, dette kan være å
  • arbeide for gode rutiner for undervisning av pasienter og pårørende
  • arbeide for at aktuell informasjon om ulike tilbud og tjenester gjøres kjent
  • bidra til å utvikle gode pasientforløp for den palliative pasient
  • bidra til gode rutiner for tverrfaglig samarbeid
  • bidra til å utvikle og implementere felles retningslinjer for samhandling, kartlegging og koordinering

Last ned kompetanseplan for ressurssykepleiere (pdf)

Kontaktlister


Presentasjoner fra tidligere nettverkssamlinger

Last ned presentasjoner fra møtet våren 2018 her (ekstern side)

Last ned presentasjoner fra høsten 2018 her (ekstern side)Last ned presentasjoner fra 2019 (ekstern side)

Årsrapporter

Årsrapport 2018