Registerseminar 14. februar 2018

St. Olavs hospital, Trondheim

14. februar 2018 skal Tonsilleregisteret arrangere sitt første registerseminar.