HelsaMi
St. Olavs hospital, Trondheim

Registerseminar 14. februar 2018

14. februar 2018 skal Tonsilleregisteret arrangere sitt første registerseminar.