Nytt informasjonsskriv til pasient og pårørende

Oppfordring og påminnelse om å svare på spørreskjema