HelsaMi

Ny brukemanual

Norsk tonsilleregister har fått utarbeidet ny brukermanual.

​Du finner den under Registerfaglig informasjon. En direkte lenke til manualen finner her: lenke.