HelsaMi
Nytt felles samtykkeskjema

Norsk tonsilleregister felles samtykkeskjema

De tre samtykkeskjemaene er slått sammen til et nytt skjema