Norsk tonsilleregister felles samtykkeskjema

Nytt felles samtykkeskjema

De tre samtykkeskjemaene er slått sammen til et nytt skjema