HelsaMi

Innføring av reservasjonsløsning

Tonsilleregisteret endrer til resevarsjonsrett. 

​Informa​sjon om dette kan leses under registerfaglig informasjon.