Forskning og relaterte artikler

​Forske på registerdata

​Hvis du  ønsker å benytte data fra Norsk hjerneslagregister må søknaden rettes til Folkehelseinstituttet.

Publikasjoner

Complications in the first week after stroke: a 10-year comparison (PDF)Stroke risk after transient ichemic attack in a Norwegian prospetice cohort (PDF)

Aaker S, Aardal E. Prognostiske faktorer for funksjonsnivå 3 måneder etter hjerneinfarkt. En studie for å kartlegge prognostiske faktorer for funksjonsnivå for norske hjerneinfarktpasienter. Hovedoppgave, DMF, NTNU, 2015.

Runering A, Kirsebom H. Trombolyse av akutt hjerneinfarkt i Norge. En studie for å kartlegge trombolysebehandlingen ved norske sykehus. Hovedoppgave, DMF, NTNU, 2015.

Kruge M, Eriksen M. Oppvåkningsslag: En studie for å kartlegge hyppighet, alvorlighetsgrad og prognose ved hjerneslag som oppstår om natten. Hovedoppgave, DMF, NTNU 2013.

Bremer M, Olsen C. Faster Forward: En studie for å evaluere effekten av en informasjonskampanje og innføring av nye rutiner ved mottak av slagpasienter på St. Olavs Hospital, Hovedoppgave, DMF NTNU, 2013.

 

Postere

  1. Fjærtoft H, Skogseth-Stephani R, Mørch B, Indredavik B. Prosjekt Slagenhetsbehandling, klinisk kvalitetsforbedring i regi av Norsk hjerneslagregister – en prosjektbeskrivelse. Poster Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016.
  2. Fjærtoft H, Indredavik B, Skogseth-Stephani R, Mørch B, Ellekjær H. Norsk hjerneslagregister, det nasjonale kvalitetsregister for hjerneslagbehandling i norske sykehus. Poster Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016.
  3. Ildstad F, Ellekjær H, Fjærtoft H, Indredavik B. A prospective cohort study of 577 patients with transient ischemic attack in central norway. Poster, European Stroke Conference 2016.
  4. Bøyum B, Fjærtoft H, Govatsmark R.E.S., Kvåle R. Poster Hjerte- og karregisterkonferansen 2016. Hjerte- og karregisteret: Dekningsgradsanalyse for nasjonale kvalitetsregistre 
  5. Ihle-Hansen H, Sandset E.C, Skogseth-Stephanic R, Fjærtoft, H. Differences between women and men in use of antithromobitc drugs in patiens with stroke and atrial fibrilation.   
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.