Referansegruppe

Referansegruppen består av registeransvarlige ved sykehus som utfører karkirurgiske operasjoner i Norge.

 • Aker Universitetssykehus HF
  Referanseperson: Toril Rabben
 • Akershus Universitetssykehus HF
  Referanseperson: Tonje Berglund
 • Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehuset
  Referanseperson: Esben Tyse Gubberud/ Egil Hafstad Gleditsch
 • Helse‐Fonna, Haugesund Sjukehus HF
  Referanseperson: Helge Espelid
 • Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
  Referanseperson: Jens Evjensvold
 • Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde Sjukehus
  Referanseperson: Terje Hasselgård
 • Helse Nordmøre og Romsdal HF, Ålesund Sykehus
  Referanseperson: Jan Andreas Weber-Laumann
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø
  Referanseperson: Bjørn Håvard Wold
 • Rikshospitalet HF, Thoraxkirurgisk avdeling
  Referanseperson: Kirsten Krohg Sørensen
 • St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
  Referanseperson: Linn Åldstedt Nyrønning
 • Sykehuset Innlandet HF, Hamar
  Referanseperson: Sven Ross Mathisen
 • Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
  Referanseperson: Erik Halbakken
 • Vestre Viken HF, Drammen Sykehus
  Referanseperson: Karsten Myhre
 • Sykehuset Østfold HF ‐ Fredrikstad
  Referanseperson: Mehdi Sahba
 • Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
  Referanseperson: Zoran Ristic
 • Universitetssykehuset Nord‐Norge
  Referanseperson: Knut Eivind
 • Universitetssykehuset i Stavanger HF
  Referanseperson: Andreas Reite
 • Helse Nord – Trøndelag, Sykehuset Levanger HF
  Referanseperson: Christian Grünewaldt
 • LHL klinikkene, Feiring
  Referanseperson: Ivar Risnes
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.