PhD prosjekt

Data fra NORKAR har blitt brukt i flere PhD prosjekter, hvorav tre er ferdigstilt.

  1. Haug ES. Infrarenal abdominal aortic aneurysm: comorbidity and results following open surgery. Doctoral thesis at NTNU1503-81812005:257; Dissertations at the Faculty of Medicine2005:257
  2. Dahl T, Carotid artery stenosis. Diagnostic and therapeutic aspects. Doctoral thesis at NTNU, ISSN 1503-8181; 2007:105
  3. Brattheim, B.J. The Trans-Hospital: Multidisciplinary Care to Patients with Abdominal Aortic Aneurysm: Evidence-based practice in collaborative teams, Doctoral thesis at NTNU, ISSN 1503-8181; 2013:13
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.