Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 11. november 2013

Den 11. november blir resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre offentliggjort for første gang.

Siden 2009 har helsemyndighetene satset systematisk på å bygge opp nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. Dette har resultert i at pasienter innenfor 45 sykdoms eller behandlingsgrupper nå har mulighet til å få sin behandling kvalitetssikret.

Offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistre finner du her.

Publisert 08.11.2013.