Ny publisering i EJVS

I samarbeid med Vascunet er det nå publisert en redaksjonell artikkel som belyser viktigheten av å ha en felles "key perfomance indicators (KPI)" innen karkirurgiske prosedyrer for å bedre bedre kvaliteten på pasientbehandlingen på tvers av landegrensene.