NORKARs sekretariat har flyttet til nye lokaler

Den nye besøksadressen er:

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Edvard Griegs gt 10
7030 Trondheim


 

Publisert 01.05.2014