Konkurranse - forslag til prosjekter som kan forbedre behandlingskvaliteten

Norges karkirurgiske fagmiljø utfordres til å komme med forslag til prosjekter som kan bidra til å forbedre behandlingskvaliteten til pasienter med karkirurgiske sykdommer.

Forslagene presenteres på NORKAR medlemsmøte 22. oktober 2014. Styret i NORKAR rangerer forslagene.Vinneren premieres med en reise til en internasjonal karkirurgisk kongress (for eksempel VEITH, ESVS eller CX). Det dekkes reisekostnader, kongressavgift og hotellopphold.

Forslag sendes til NORKAR wenche.ronning@stolav.no innen 10. oktober 2014.

Forslagsstillere bes lage en presentasjon i Powerpoint (ca 5 minutter), som legges frem på medlemsmøtet.   


 

Publisert 05.09.2014