Interaktive resultater

Registeret har laget en resultatside for 10 av våre kvalitetsindikatorer.

Resultatene er oppdatert med ferske tall og kan brukes av ledere, fagpersoner og allmenheten.

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-karkirurgisk-register-norkar/interaktive-resultater