NOKBIL

Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler

NOKBIL er et kvalitetsregister som skal overvåke behandling med kostnadskrevende biologiske legemidler ved autoimmune og kronisk inflammatoriske sykdommer. Registeret omfatter pasienter innen alle fagområder og relevante diagnoser. Hensikten er å kvalitetssikre en mest mulig likeverdig, sikker og hensiktsmessig behandlingspraksis både innad i og mellom regionale helseforetak, i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

​Om registeret

NOKBIL er opprettet som svar på Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til de regionale helseforetakene i Oppdragsdokumentet for 2010. Formålet med registeret er å: 

  • Fremskaffe og overvåke forbruksdata for biologiske legemidler ved kroniske inflammatoriske og autoimmune sykdommer
  • Fremskaffe data om- og overvåke sikkerhet (bivirkninger, "adverse/severe adverse reactions") ved bruk av biologiske legemidler
  • Fremskaffe data som kan brukes til å kvalitetssikre og forbedre praksis ved bruk av biologiske legemidler, sett i relasjon til nasjonale retningslinjer. Slik vurdering bør skje i samarbeid med tilkoblede faglige kvalitetsregistre
  • Evaluere kostnad-nytte forhold ved bruk av biologiske legemidler
  • Bidra til forskning og kvalitetsutvikling bl.a gjennom koblinger mot andre nasjonale og internasjonale registre

 

NOKBIL er tilgjengelig for registrering via https://mrs.nhn.no/Nokbil/ 
Denne lenken fungerer kun hvis din datamaskin er tilknyttet Norsk Helsenett

Kontaktinformasjon

Faglig leder / Prosjektleder: Bjørn-Yngvar Nordvåg

Registerkoordinator: Line Eide Solhaug

Postadresse
NOKBIL
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre,
St. Olavs Hospital
MTFS boks 177
3250 Sluppen
7006 Trondheim

Tlf:  72826382
E-post: Bjorn-Yngvar.Nordvag@stolav.no

 

Besøksadresse
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS),
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Edvard Griegs gate 10, 4. etg.
7030 Trondheim

Til pasienter

ttttttttt

Helsepersonell

wwwwwwwwwww

Rapporter

ddddddd

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.