Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Tider for prøvetaking på St. Olavs hospital

Avdeling for medisinsk biokjemi

Åpningstider for prøvetakingspoliklinikkene

Se Pasientinformasjon.

Tider for blodprøvetaking av innlagte pasienter

Faste prøvetakingsrunder, hverdager

Laboratoriet har prøvetakingsrunder kl 08 og 12 for Barne- og ungdomsklinikken. Mest mulig prøvetaking legges til morgenrunden kl. 08. Alle typer analyser til eksterne laboratorier og/eller andre laboratorier ved St.Olavs Hospital kan bestilles til morgenrunden.

Analysene bestilles elektronisk i RoS. Prøvebestillingene må sendes senest 30 minutter før prøvetakingsrunden.

Faste prøvetakingsrunder, helger og helligdager

Laboratoriet har prøvetakingsrunde kl 08 for Barne- og ungdomsklinikken.

Analyser som finnes på laboratoriets øyeblikkelig hjelp repertoar, og som av medisinske årsaker ikke kan utsettes til 08-runde neste hverdag, kan bestilles.

Analysene bestilles elektronisk i RoS på samme måte som ved bestillinger til hverdager.

Prøvetaking utenom faste prøvetakingsrunder

Blodprøvetaking utføres av rekvirerende avdeling. Prøver merket med RoS-etikett (eventuelt PAS-etikett og rekvisisjon) sendes til Laboratoriesenteret. Utenom faste runder er prøvetakere fra Laboratoriesenteret behjelpelig med prøvetaking av barn, og kan være behjelpelig ved spesielt vanskelig prøvetaking så langt våre ressurser strekker til. I slike tilfeller må ventetid påregnes.

Bestilling av blodprøvetaking

Dagtid, hverdag kl 0800 – kl 1500
Akutten og Hjerte-Lungesenter
Telefon 27152

Bevegelsessenter
Telefon 26001

Gastrosenter
Telefon 27152

Kvinne-barn senter
Telefon 74742

Nevrosenter
Telefon 27152

Kveld, natt og helger
Mobiltelefon 99206282

Fant du det du lette etter?