Spørsmål og svar - rusmidler

Avdeling for klinisk farmakologi

​Er det uregelmessig inntak hvis konsentrasjonen av et foreskrevet legemiddel (for eksempel metadon eller buprenorfin) varierer mye fra prøve til prøve?

Nei, ikke nødvendigvis. Urinprøven kan bekrefte inntak, men kan i liten grad brukes til å vurdere størrelsen på inntaket. Konsentrasjonen varierer blant annet med konsentrasjonsgraden av urinen, men også med andre faktorer. Kontakt lege ved avdelingen ved tvil rundt prøvesvar,
telefon 728 29100.

Hvor lenge kan cannabis spores i urinprøver etter avsluttet inntak?

Et enkeltstående inntak: opptil en uke. Etter langvarig regelmessig bruk: opptil tre måneder.

Ved rusmiddeltesting av en pasient i behandling med Metamina (dexamfetamin) er det påvist amfetamin. Kan dette skyldes det forskrevne legemiddelet?

Ja, Metamina inneholder dekstroamfetamin som vil slå ut på den vanlige amfetaminanalysen. Hvis det er ønskelig å undersøke om pasienten i tillegg tar illegalt amfetamin (som er en racemisk blanding av levo- og dekstroamfetamin), kan det gjøres en tilleggsundersøkelse (enantiomerspesifikk analyse) for å bekrefte at det kun er dekstroamfetamin til stede i prøven. Denne gjøres ikke rutinemessig og må rekvireres spesielt.

Ved rusmiddeltesting av en pasient i behandling med Metamina (dexamfetamin) er det påvist metamfetamin. Kan dette skyldes det forskrevne legemiddelet?

Nei, Metamina inneholder dekstroamfetamin som vil slå ut på amfetamin, men ikke metamfetamin. Hvis metamfetamin påvises i prøven, er det inntatt illegalt stoff i tillegg. Illegalt amfetamin inneholder svært ofte metamfetamin, eller en blanding av amfetamin og metamfetamin.

Hvordan kan man gjennomføre et kontrollopplegg med urinprøver for å dokumentere alkoholavholdenhet?

Det kan anbefales å følge denne veiledningen: Alkoholmarkører og kontroll av alkoholavholdenhet

Hvor ofte bør man ta urinprøver for rusmiddeltesting?

Det avhenger av hvor sikker man må være på å påvise et eventuelt inntak samt av påvisningstiden til stoffet/stoffene det er aktuelt å teste. Ofte vil prøvetaking 1-2 ganger per uke være adekvat. Stikkprøver med kort varsel kan benyttes som alternativ til eller i kombinasjon med faste prøvetakingsdager for å øke sjansen for å fange opp et eventuelt misbruk. Se Påvisningstid av misbruksstoffer i urin og Flytskjema rusmiddelanalyser

Fant du det du lette etter?