Seksjon virologi og genteknologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Seksjonen mottar prøver fra hele Midt-Norge og for enkelte analyser også fra hele landet.

I tillegg utføres infeksjons-screening av blodgivere.


Seksjonen består av følgende fagområder:

 • PCR-analyser, Bakterier: Fagansvarlig bioingeniør An-Magritt Stjern Flakne
 • PCR-analyser, Virus: Fagansvarlig bioingeniør  Annelise Nikolaisen
 • Chlamydia / HIV og Hepatitt PCR: Fagansvarlig bioingeniør Silja Egilsdottir 
 • Infeksjonsimmunologiske analyser, HIV og Hepatitt: Fagansvarlig bioingeniør Marianne Vigstad
 • Infeksjonsimmunologiske analyser, Virus: Fagansvarlig bioingeniør Bente Hagh 
 • Infeksjonsimmunologiske analyser, Bakterier: Fagansvarlig bioingeniør Mette Solberg 
 • Virus dyrkning: Fagansvarlig bioingeniør Marit Eggan


 

Seksjonen arbeider med et bredt spekter av analyser som man kan dele inn i 3 hovedområder

 • Påvisning av smittestoff ved hjelp av genteknologiske metoder
  Det benyttes PCR-teknikk til påvisning av både bakterier og virus. Avdelingen har bygd opp kompetanse innen dette området over flere år og kan tilby våre rekvirenter et stort repertoar genteknologiske analyser.
 • Infeksjonsimmunologiske analyser
  Ulike tester for påvisning av antistoffer (bakterier og virus) fra pasienter og blodgivere for å påvise aktuell infeksjon, vaksinasjonsstatus og for epidemiologisk overvåkning.
 • Virus dyrkning / Cellekulturarbeid
  Oppformering av virus skjer i levende celler. Ved dyrkning er vi derfor avhengig av in vitro-cellekulturer. Disse krever daglig stell og sterilt arbeide. Dyrkning av virus krever lang erfaring og består av manuelt arbeid. Seksjonen deltar i innsamling av virus-isolater for epidemiologisk overvåkning, nasjonalt og internasjonalt (f.eks. influensaovervåkning). 
   

23,4 stillinger er tilknyttet seksjonen, hvorav 1 seksjonsleder og 7 fagansvarlige bioingeniører.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.